SISTEMI VIDEONADZORA

Sistemi videonadzora služe za pregled i snimanje dešavanja ispred Vaše kuće, u kancelariji,
proizvodnom pogonu itd.
Postoje dvije vrste sistema videonadzora, i to su analogni sistemi i digitalni ili IP sistemi videnadzora.
Analogni sistemi koriste digitalne video snimače (DVR) i analogne kamere, dok digitalni sistemi
sačinjavaju IP kamere i mrežni video snimači (NVR), odnosno posebni programi(software) za pohranjivanje
snimaka na servere.
Digitalni sistemi videonadzora su budućnost ovog segmenta i imaju daleko kvalitetniju sliku i niz
prednost koji odlikuju ovu vrstu videonadzora.
Oprema i kvalitet koju koristimo dozvoljava Vam da sa svakog računara i bilo kojeg kraja svijeta
pristupate Vašem sistemu videonadzora.

SECCOM VIDEO je sistem za daljinsko upravljanje i kontrolu Vašeg sistema videonadzora.
Sistem se sastoji od SECCOM VIDEO aplikacije koja se povezuje sa uređajem za pohranjivanje informacija
(DVR ili NVR).